Website

Clicking the above link will take you to a website that is not operated by Hotfrog. Hotfrog is not responsible for the content or availability of linked sites.

viectotnhat
Category: Unknown

Key contact details for viectotnhat
Email
Email business
Website
viectotnhat.com
Address
Lau 1, Toa nha Anh Dang, 215 Nam Ky Khoi Nghia, Phuong 7, Quan 3, TP Ho Chi Minh, Bibi Bihar, 110005

0 Customer reviews
Write a review
Business profile

biểu hiện công việc - Ngồi tại văn phòng máy lạnh chat voi các bạn ÂU, Mỹ bằng công cụ Chat Text như Skype/Facebook/WhatsApp - trả lời , thuyết phục người mua tậu sản phẩm kỹ thuật số - hướng dẫn quý khách qui trình tậu sản phẩm yêu cầu - sử dụng những công cụ Chat Text như Skype/Facebook/WhatsApp... Liên hệ và đàm đạo có người mua - tư vấn, thuyết phục người dùng sắm sản phẩm kỹ thuật số - chỉ dẫn người dùng qui trình sắm sản phẩm

  • Business profile

    biểu hiện công việc - Ngồi tại văn phòng máy lạnh chat voi các bạn ÂU, Mỹ bằng công cụ Chat Text như Skype/Facebook/WhatsApp - trả lời , thuyết phục người mua tậu sản phẩm kỹ thuật số - hướng dẫn quý khách qui trình tậu sản phẩm yêu cầu - sử dụng những công cụ Chat Text như Skype/Facebook/WhatsApp... Liên hệ và đàm đạo có người mua - tư vấn, thuyết phục người dùng sắm sản phẩm kỹ thuật số - chỉ dẫn người dùng qui trình sắm sản phẩm